Επιλογή Σελίδας

Για να εγκαταστήσετε το email που φιλοξενείτε στον διακομιστή μας με το domain σας, στην κινητή σας συσκευή, θα χρειαστείτε απαραίτητα:

 • το όνομα του διακομιστή εξερχόμενων και εισερχόμενων (host),
 • τις πόρτες ή θύρες (ports),
 • το πρωτόκολλο ασφάλειας (SSL/TLS)
 • το όνομα χρήστη
 • τον κωδικό σας.

(Όλα τα στοιχεία σας τα παρέχουμε με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών σας και καλό είναι να τα έχετε σε ασφαλές μέρος, συνήθως στη NORTHBRIDGE ο κωδικός αποστέλεται με SMS)

Ρυθμίσεις mail server για manual εγκατάσταση σε κινητό, client (thunderbird, outlook κλπ)

 • username (user ή όνομα χρήστη ή email διεύθυνση): a.user@yourdomain.gr
  όπου a.user@yourdomain.gr βάζετε το δικό σας email
 • password (κωδικός): ο κωδικός σας

IMAP Λογαριασμός – Όπου yourdomain.gr βάζετε το δικό σας όνομα χώρου (domain name).

 • Διακομιστής Εισερχομενων (incoming server): mail.yourdomain.gr
  Πόρτα (Θύρα ή  Port): 993
 • Διακομιστής Εξερχόμενων SMTP (outgoing server): mail.yourdomain.gr
  Πόρτα (Θύρα ή Port): 465
 • Κρυπτογράφηση: SSL/TLS

Παράδειγμα για το όνομα χώρου (domain name):  yourbestsite.gr και email διεύθυνση: info@yourbestsite.gr

 • user: info@yourbestsite.gr
 • pass: ijdf308dsd
 • IMAP Λογαριασμός
 • Διακομιστής Εισερχομενων (incoming server): mail.yourbestsite.grΠόρτα (Θύρα ή  Port): 993
 • Διακομιστής Εξερχόμενων SMTP (outgoing server): mail.yourbestsite.grΠόρτα (Θύρα ή Port): 465
 • Κρυπτογράφηση: SSL/TLS

Σύνδεση με webmail από browser χωρίς εγκατάσταση:

https://webmail.yourdomain.gr  
user: your email
pass: your password

Παράδειγμα για το όνομα χώρου (domain name):  yourbestsite.gr

https://webmail.yourbestsite.gr
user: info@yourbestsite.grpass: ijdf308dsd

Με τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση σε client στον υπολογιστή σας ή να συνδεθείτε στο webmail.

Επόμενο βήμα, ανάλογα τη συσκευή σας, (android, ios) θα πάτε στην προκαθορισμένη εφαρμογή ή στις ρυθμίσεις για να κάνετε νέο email λογαριασμό.

Για ios

Ρυθμίσεις -> Mail -> Λογαριασμοί -> Προσθήκη Λογαριασμού -> Άλλος και ακολουθείτε τα βήματα.

Για android

Ρυθμίσεις του τηλεφώνου -> Λογαριασμοί. Εάν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Λογαριασμοί, πατήστε Χρήστες και λογαριασμοί. Στο κάτω μέρος, πατήστε Προσθήκη λογαριασμού. Πατήστε τον τύπο λογαριασμού Προσωπικός (IMAP). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή του κατασκευαστή. Επίσης δεν αποθηκεύουμε κωδικούς πελατών και είναι δικιάς σας ευθύνη να τους κρατάτε σε ασφαλές μέρος. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε επανέκδοση κωδικού.