Επιλογή Σελίδας

Για να εγκαταστήσετε το email που φιλοξενείτε στον διακομιστή μας με το domain σας, στην κινητή σας συσκευή, θα χρειαστείτε απαραίτητα:

  • το όνομα του διακομιστή εξερχόμενων και εισερχόμενων (host),
  • τις πόρτες ή θύρες (ports),
  • το πρωτόκολλο ασφάλειας (SSL/TLS)
  • το όνομα χρήστη
  • τον κωδικό σας.

(Όλα τα στοιχεία σας τα παρέχουμε με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών σας και καλό είναι να τα έχετε σε ασφαλές μέρος)

Επόμενο βήμα, ανάλογα τη συσκευή σας, (android, ios) θα πάτε στην προκαθορισμένη εφαρμογή ή στις ρυθμίσεις για να κάνετε νέο email λογαριασμό.

Για ios

Ρυθμίσεις -> Mail -> Λογαριασμοί -> Προσθήκη Λογαριασμού -> Άλλος και ακολουθείτε τα βήματα.

Για android

Ρυθμίσεις του τηλεφώνου -> Λογαριασμοί. Εάν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Λογαριασμοί, πατήστε Χρήστες και λογαριασμοί. Στο κάτω μέρος, πατήστε Προσθήκη λογαριασμού. Πατήστε τον τύπο λογαριασμού Προσωπικός (IMAP). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή του κατασκευαστή. Επίσης δεν αποθηκεύουμε κωδικούς πελατών και είναι δικιάς σας ευθύνη να τους κρατάτε σε ασφαλές μέρος. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε επανέκδοση κωδικού.