Επιλογή Σελίδας

Παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο webmail περιβάλλον Roundcube της διεύθυνσης e-mail μας. Επίσης θα δείξουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να έχουμε μια αξιόπιστη διεύθυνση e-mail, ως προς το χαρακτηρισμό “spam”.

Σημαντική σημείωση: Στην παρουσίαση χρησιμοποιούμε για παράδειγμα το domain name: northbridge.cloud και τη διεύθυνση e-mail: test@northbridge.cloud. Αντίστοιχα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας στοιχεία domain και διεύθυνση e-mail.

1. Διεύθυνση web-mail

Η διεύθυνση του webmail περιβάλλοντος του παραδείγματός μας είναι η northbridge.cloud/webmail. Αντίστοιχα στη δική σας περίπτωση, αν το domain του website σας είναι π.χ. mysite.gr, η διεύθυνση του webmail σας θα είναι www.mysite.gr/webmail

2. Σύνδεση webmail

Στη φόρμα εισάγουμε τα στοιχεία μας, διεύθυνση e-mail και κωδικό πρόσβασης που σας έχουμε παραχωρήσει.

3. Εισαγωγική οθόνη Roundcube και ρυθμίσεις

Αφού συνδεθούμε στο webmail περιβάλλον πρώτη φορά θα δούμε την παρακάτω εισαγωγική οθόνη:

Επιλέγουμε τη ρύθμιση “Open my inbox when I log in” και πατάμε στο button Open.

4. Περιβάλλον Roundcube

Στη συνέχεια περνάμε στο webmail περιβάλλον διαχείρισης Roundcube. Εδώ μπορούμε να διαβάζουμε και να στέλνουμε e-mails, να διαχειριζόμαστε τις επαφές μας, καθώς και να προγραμματίζουμε π.χ. τα ραντεβού μας στο ημερολόγιο (Calendar).

4. Ρυθμίσεις προσωπικών στοιχείων

Για να εισάγουμε τα προσωπικά μας στοιχεία που θα είναι ορατά από τους αποδέκτες των e-mail μας, πάμε από τα αριστερά “Ρυθμίσεις”, στη συνέχεια “Ταυτότητες”, και κάνουμε κλικ πάνω στη διεύθυνση e-mail μας:

Στη συνέχεια εισάγουμε τα προσωπικά μας στοιχεία και πατάμε “Αποθήκευση”. Πολύ σημαντικό είναι στο πεδίο “Απάντηση στο” να εισάγουμε την ίδια διεύθυνση e-mail μας, όπως στο πεδίο “E-mail”. Αυτό αυξάνει την αξιοπιστία του ταχυδρομείου μας προς τους μεγάλους παρόχους, όπως Gmail, Hotmail, Yahoo κτλ ως προς το χαρακτηρισμό “Spam”.